Já trenér, lektor

Semináře, školení, tréninky, workshopy........, nezdá se vám, že je toho všeho již nějak moc? Každý z vás již má nějakou zkušenost s touto formou vzdělávání - rozvoje. Většina firem za dobu své existence učinila více, méně pokusů se vzdělávánmí zaměstnanců a to se jí podařilo s větším, menším úspěchem. Díky těmto zkušenostem se máme tendence stavět k dalším firemním aktivitám podobného druhu a zaměření. Utváříme si postoj! Tento postoj se z velké části podílí na našem očekávání, pokud se máme účastnit další z řady vzdělávacích aktivit.

Moje zkušenost je taková, že se v praxi velice často setkávám s postojem u lidí, že "tohle" už tady bylo několikrát, neustále nás "tam" posílají a stejně je "to" k ničemu! ANO!

Příčin, proč tato prohlášení existují může být několik.

V prvé řadě je to samozřejmě náplň a forma vzdělávací, rozvojové aktivity.  Její zacílení ke skupině - účastníkům, načasování, definování obsahu a cíle, zvolení účinné formy. Také volba lektora, jeho osobnost, jeho schopnosti získat si účastníky, předat informace, pracovat se skupinou.

 Další příčinu můžeme hledat na časové ose a spojit s činostmi, které provází realizaci rozvojových aktivit. Tzn. jednotlivé aktivity, kroky, které předchází realizaci, které se podílejí na vlastním průběhu realizace a následně aktivity, které přichází na řadu po realizaci. Všechny tyto aktivity zapadají a tvoří součást firemní kultury každé firmy. Jednoznačně poskytují informace o tom, jak funguje vnitřní organizace firmy, interní komunikace, jaké jsou firemní hodnoty, jak jsou nastaveny procesy......., a tak se velice často ukazuje, že "problémem" nemusí být nedostatky na straně pracovníků, ale třeba i v systému fungování organizace. Většinou to bývá na obou stranách.

Svoji úlohu trenéra, lektora vidím právě v tom, že pomohu firmě zabezpečit nejen realizaci samotného programu zacíleného na specifickou oblast rozvoje, ale i spolupodílet se na aktivitách "před" a "po" konání rozvojového programu. Jsem připravena pracovat s účastníky rozvojových programů v delším časovém horizontu, jelikož "jednorázové školení" bývá jednorázovým impulzem a jeho efekt a význam lze posílit a utužit v praxi následnými aktivitami.

Pro firmy, se kterými spolupracuji z toho vyplývá, že mají zajištěnu návaznost a kontinuitu předávaných informací. Získají, díky vzájemnému poznání, partnera pro konzultace se znalostí prostředí jejich firmy, ale i dalších firem. Jiný pohled na možnosti, individuální zacílení programu podle potřeb a cílové skupiny. Specifický přístup k informacím o možnostech a příležitostech k realizaci změn ve firmě. Propojenost a návaznost mezi teorií a praxí, podpořenou aktivitou účastníků programů.

Na jednom z posledních programů "obchodních dovedností" mi jeden z účastníků (Pavel) říká: "Tak jsme si kolegy před školením říkali, že nevíme, proč máme jet zase na stejné školení, které jsme absolvovali již několikrát. No co, když to firma chce, pravda máme mezi sebou pár nováčků......., dáme se dohromady, něco si zopakujeme.... Ale víš co, s tebou je to úplně jiné. Mluvíš o věcech které známe jinak, v jiných souvislostech, spoustu věcí jsem si uvědomil a dal jim váhu, jakou jsem jim před tím nedával. Je to fajn!

A tyto slova jsou pro mne velkou odměnou a povzbuzením, že "má práce" má smysl, že jsou lidé, kteří ji oceňují. Díky!

Poznejte se se mnou osobně!

Mám ráda lidi, jsem životní optimista,
ale také už jsem velká holka a vím,
že život začíná tam,
kde končí naše komfortní zóna.

Ozvěte se, zavolejte, napište, domluvíme se!!!

 

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: